Nascholing
Nascholing
Communicatie
Nascholing
Nascholing
Plezier


Programma eendaagse nascholing

 • Inleiding en bespreking implementatieproces
 • Film en analyse ‘Ervaar het maar… de implementatie’
 • Analyse en bespreken van eerste meegebrachte filmopname aan de hand van observatie opdracht
 • Gerichte activiteiten bedenken met behulp van de boeken ‘Ervaar het maar’ aan de hand van de gestelde doelen en presentatie per groep
 • Overige filmopnamen analyseren met behulp van de observatie opdracht
 • Zelf ‘Ervaar het maar’ activiteiten bedenken a.d.h.v. de gestelde werkdoelen
 • Workshop: van HAP, SLIK, WEG naar Ervaar het maar’
 • Afronding

Doelen nascholingsdag :

 • Levend houden van de methode ‘Ervaar het maar’ en verfijnen van methodisch werken
 • Implementatieproces bevorderen
 • Stimuleren van de eigen creativiteit n.a.v. de methode’ Ervaar het maar’
 • Andere benaderingswijzen leren kennen die ‘Ervaar het maar’ kunnen aanvullen of ondersteunen
 • Ondersteunen van andere medewerkers bij het gebruik van de methode ‘Ervaar het maar’

Kosten:

Bij individuele inschrijving €280,= per persoon inclusief het boek ‘Ervaar het maar met lichaamsgerichte activiteiten’ en het boek ‘Van HAP, SLIK, WEG naar Ervaar het maar’ en lunch

Bij een cursus op locatie wordt een groepsprijs gehanteerd. Opvragen van een offerte kan via info@ervaarhetmaar.nl