Ervaar-het-maar in de basiszorg

Merk je dat de aandacht en werkzaamheden vooral uitgaan naar de basiszorg?

Dan is deze dag echt wat voor jou en voor jullie als team!

Want de methode Ervaar-het-maar kan juist ook toegepast worden tijdens de basiszorg. 

Op deze dag worden verzorgingskaarten gemaakt en wordt er gekeken naar het creëren van een zo optimaal mogelijke eet-en drinksituatie.

Verder worden er adviezen gegeven voor waardevolle (alledaagse) momenten op een dag waar gerichte aandacht is voor de cliënten.

Jullie gaan de waarde van methodisch werken ervaren en wordt 

eenduidig en persoonsgericht werken een leidraad omdat het een positief effect heeft op de voorspelbaarheid en een veilig gevoel voor de cliënten.

Voor wie?

De cursus wordt per team gegeven. In aanwezigheid van alle begeleiders, teamleider, gedragsdeskundige / orthopedagoog en de logopedist. Er is afstemming vooraf zodat deze dag op maat gegeven kan worden naar behoeften per groep of team.

Deze dag garandeert een effectief resultaat omdat aan het eind van de dag alle verzorgingskaarten klaar zijn en er een eenduidige benaderingswijze gecreëerd is voor de eet- en drinksituaties.

Inhoud

  • Verzorgingskaarten maken voor alle cliënten a.d.h.v het boekje Ervaar-het-maar met de verzorging. Er is een verzorgingskaart ontwikkeld voor verzorgen in de badkamer en een verzorgingskaart voor de bedverzorging
  • Veiligheid en voorspelbaarheid tijdens de verzorging
  • Inzicht in de juiste benaderingswijzen bij de verschillende ontwikkelingsfasen (LACCS)
  • De voorwaarden voor een goede eet- en drinksituatie gekoppeld aan de ontwikkelingsfasen en eet- en drinkkaart invullen
  • Het nieuwe boekje Ervaar-het-maar Speciaal voor JOU!

€ 2950,=

Op locatie, maximaal 16 personen

  • Boekjes
  • Verzorgingskaarten
  • Exclusief: reiskosten