Ervaar het maar met… lichaamsgerichte activiteiten

Ervaar het maar met… lichaamsgerichte activiteiten

24.50

Als grondlegger van de methode ‘Ervaar het maar’ wat is ontwikkeld voor de begeleiding van mensen met een ernstige meervoudige beperking heb ik ontdekt dat wij mensen in de basis niet veel van elkaar verschillen. Uitingsvormen zijn anders, maar basisbehoeften als liefde, veiligheid, geborgenheid, erkenning en een goede balans tussen lichaam en geest zijn hetzelfde.

In iedere fase van het leven, als kind, student, ouder, verzorger, begeleider, therapeut enzovoort is onze basisbehoefte gelijk en dat is een mooi uitgangspunt voor het maken van contact, verbinding met je medemens en het zorgen voor een goede balans tussen lichaam en geest. Dit boek is een uitnodiging om stil te staan bij je eigen functioneren en dat van de ander, je wijze van contact maken en het ondersteunen van je medemens in je thuis- of werksituatie. Ook bij dit boek zijn weer vele mensen betrokken geweest wat veel inspiratie heeft gegeven.