Opleiding tot coach
Opleiding tot coach
Stimuleren tastzin
Opleiding tot coach
Opleiding tot coach
Helpen ontwikkelen


Waarom?

Als er binnen een school of organisatie gekozen is voor de methodiek ‘Ervaar het maar’ en er zijn al verschillende basiscursussen gegeven dan is het zinvol om twee of meer mensen de opleiding tot coach ‘Ervaar het maar’ te laten volgen. De coaches ondersteunen en begeleiden het implementatie proces van de methode ‘Ervaar het maar’ en zorgen ervoor dat de methode gevoed blijft door de jaren heen. De trainer is na deze opleiding bevoegd om modules ‘Ervaar het maar’ te geven en is op maat gemaakt voor de school of organisatie waar hij/zij werkzaam is.

Jaarlijks vindt er een bijscholing plaats om gecertificeerd te blijven.

Voorwaarde vanuit de organisatie:

Er is gekozen voor de methodische werkwijze ‘Ervaar het maar’ en deze methode wordt gekoppeld aan het handelings- of ondersteuningsplan.

Binnen de locatie zijn minimaal 3 basiscursussen gegeven aan medewerkers door de grondlegger of gecertificeerde trainer van ‘Ervaar het maar’. Tevens is er een werkgroep ‘Ervaar het maar’ samengesteld binnen de organisatie om het implementatieproces te ondersteunen.

Voor wie?

Voor logopedisten, gedragskundigen, orthopedagogen, A-begeleiders, intern begeleiders en anderen die affiniteit met de methodiek ‘Ervaar het maar’ hebben en onderwijsvaardigheden bezitten.

Voorwaarden toekomstige trainer:
Heeft één maal de basiscursus ‘Ervaar het maar’ gevolgd binnen de eigen locatie.

Inhoud 5 daagse opleiding

Dag 1 en dag 2
2 daagse basiscursus nogmaals doorlopen met andere trainers en daar, in overleg, zelf ook een deel van geven

Dag 3 en dag 4
Modules eigen maken en zo nodig aanpassen
Module:
- Verzorging
- Eten en drinken
- In de waan van de dag
- Praktische vaardigheden
- Lichaamsgerichte activiteiten
- Dementie

Dag 5

Op locatie geven van één van de modules aan een groep begeleiders / leerkrachten onder supervisie van grondlegger, auteur en trainer Thyra Koeleman

Geïnteresseerd?

Meer informatie en offerte: info@ervaarhetmaar.nl