Wil je methodisch leren werken volgens de methodische werkwijze ‘Ervaar het maar’?

De eerstvolgende cursus wordt gegeven op donderdag 31 oktober en vrijdag 1 november in Zutphen.                Opgeven kan via info@ervaarhetmaar.nl .

Ik hoop je te ontmoeten op deze praktische tweedaagse basiscursus.

Hartelijke groet van Thyra