Goed nieuws!
De accreditatieaanvraag voor de basiscursus ‘Ervaar het maar’ is goedgekeurd door het Kwaliteitsregister Jeugd in de categorie
Formeel – Leren (Cursus).
16 accreditatiepunten

www.skjeugd.nl        Afbeeldingsresultaten voor skj jeugd