Ervaar het maar
Onderwijs Ervaar het maar Ervaar het maar Ervaar het maar Ervaar het maar
Ervaar het maarErvaar het maarErvaar het maar

Nascholingsdag 'Ervaar het maar'

Inhoud nascholing

 • Inleiding en bespreking implementatieproces
 • Film en analyse ‘Ervaar het maar… de implementatie’
 • Analyse en bespreken van eerste meegebrachte filmopname aan de hand van observatie opdracht
 • Gerichte activiteiten bedenken met behulp van de boeken ‘Ervaar het maar’ aan de hand van de gestelde doelen en presentatie per groep
 • Ademhalings- en stemoefeningen en toelichting
 • Overige filmopnamen analyseren met behulp van de observatie opdracht
 • Zelf ‘Ervaar het maar’ activiteiten bedenken a.d.h.v. de gestelde werkdoelen
 • Workshop: Ervaar het maar met … kleuren, geuren en geluid
 • afronding

 

Doelen nascholingsdag :

 • Verfijning van methodisch werken
 • Levend houden van de methodiek
 • Implementatieproces bevorderen
 • Stimuleren van de eigen creativiteit n.a.v. de methode’ Ervaar het maar’
 • Andere benaderingswijzen leren kennen die ‘Ervaar het maar’ kunnen aanvullen of ondersteunen
 • Ondersteunen van andere medewerkers bij het gebruik van de methode ‘Ervaar het maar’

Kosten:
bij individuele inschrijving €240,=
Individuele deelname door ouders: €180,=
Bij een cursus op locatie wordt een groepsprijs gehanteerd. Opvragen van een offerte kan via info@ervaarhetmaar.nl