Ervaar het maar
Onderwijs Ervaar het maar Ervaar het maar Ervaar het maar Ervaar het maar
Ervaar het maarErvaar het maarErvaar het maar

Basiscursus

De basiscursus ‘Ervaar het maar’ is een praktische tweedaagse cursus waarin geleerd wordt om op een methodische, onderzoekende en ontwikkelings- of stimuleringsgerichte wijze te werken.
Samenwerken en kijken naar de gehele mens op het gebied van motoriek, zintuigen en communicatie is één van de pijlers van de methodiek.
Merendeel wordt de basiscursus gegeven op locatie, maar de cursus kan ook gevolgd worden op basis van individuele inschrijving.

Door middel van de praktische cursus 'Ervaar het maar' wordt deze ontwikkelingsgerichte werkwijze op een brede wijze geoefend en krijgt de cursist voldoende handvatten om de mens met een ernstige meervoudige beperking te stimuleren en daarbij een ontwikkelingslijn te volgen. Deze methodische werkwijze is bedoeld voor jong en oud en is makkelijk in te passen bij allerlei activiteiten binnen het dagprogramma van een school, kindercentrum, dagcentrum of activiteitencentrum.

Inhoud beide cursusdagen
De cursus bestaat uit 2 dagen en heeft de volgende opbouw:
Dag 1.

 • Inzicht in theorie Ervaringsordening (TEO) of ontwikkelingsfasen vanuit de LACCS visie
 • Toelichting van de principes van de methodische werkwijze 'Ervaar het maar'
 • Beperkingen ervaren op communicatief, zintuiglijk en motorisch niveau
 • Bejegening van mensen met een ernstige meervoudige beperking
 • Bepalen van ervaringsordening en communicatie niveau door middel van een checklist
 • Toelichting op, toepassen en ervaring opdoen met het basisboek 'Ervaar het maar'
 • Invullen van een observatielijst om globale indruk te krijgen van ervaringsordening / ontwikkelingsfasen en het communicatieniveau
Ervaren van een groepsactiviteit met een themakist

Dag 2.

 • Ervaren van verschillende activiteiten volgens de methode ‘Ervaar het maar’
 • Inzicht krijgen in de manier waarop ontwikkeling verloopt en welke factoren een rol spelen
 • Een vertaling maken van deze factoren naar mensen uit de praktijk
 • Ervaren van basale stimulatie
 • Analyseren van zelf meegebrachte film opnamen
 • Opstellen van een individueel werkplan
 • Bijpassende oefeningen zoeken uit de verschillende boeken van ‘Ervaar het maar’
 • Beroepsoverstijgend werken met 'Ervaar het maar'
 • De link leggen naar de eigen werkplek en het implementatie plan bespreken.
Groepsgrootte op locatie: Maximaal 14 personen
Bij individuele inschrijving: Minimaal 8 personen en maximaal 10 personen

Cursusmateriaal:
Basisboek 'Ervaar het maar', boek 'Ervaar het maar met knutselen', boek ‘Ervaar het maar met praktische vaardigheden’, een reader en certificaat. Cursisten worden gevraagd een eigen filmopname mee te nemen en een thema kist samen te stellen. het boekje ‘Ervaar het maar met de verzorging’ kan door ieder voordien gratis gedownload worden van de website.

Cursusduur:
2 dagen van minimaal 6 uren.

Studiebelasting uren:
Het aantal studiebelasting uren bedraagt 16 (Inclusief voorbereidingstijd)

Kosten:
Bij individuele deelname:
€ 480,= inclusief de 3 verschillende boeken ‘Ervaar het maar’, reader, certificaat en lunches voor beide dagen.
Individuele deelname ouders: € 380,=

Op locatie:
Er wordt een groepsprijs gehanteerd op basis van 14 personen.
U kunt een offerte aanvragen via: info@ervaarhetmaar.nl