Ervaar het maar
Onderwijs Ervaar het maar Ervaar het maar Ervaar het maar Ervaar het maar
Ervaar het maarErvaar het maarErvaar het maar

Boeken en films ‘Ervaar het maar’

Boek 'Ervaar het maar met lichaamsgerichte activiteiten'
Een boek met vele praktische lichaamsgerichte oefeningen die gebruikt kunnen worden door jong en oud, voor mensen mét en zonder een beperking, tussendoor of als onderdeel van het les- of activiteiten programma. Dit boek is een hulpmiddel en een ondersteuning voor een goede balans van lichaam en geest.

Basismap ‘Ervaar het maar’
Deze map is cursusmateriaal.
Het boek beschrijft 6 thema’s. bij deze thema’s worden zelf samen te stellen themakisten gebruikt.
Men leert in de cursus dit boek methodisch en persoonsgericht te gebruiken.

Boek ‘Ervaar het maar met knutselen’

Webboekje ‘Ervaar het maar met de verzorging’
Is gratis te downloaden en beschrijft een methodische en persoonsgerichte benaderingswijze tijdens het verzorgen van kinderen en cliënten.

Boek ‘Ervaar het maar met praktische vaardigheden’
Is een vertaling van de methodiek naar praktische vaardigheden zoals tuinieren, koken en huishoudelijke vaardigheden.

Films

De film ‘Ervaar het maar’ laat de uitgangspunten zien, de werkwijze van de methodiek, de brede benaderingswijze, de manier waarop ‘Ervaar het maar’ ingebed is binnen het kindercentrum ‘Anneriet’ in Doetinchem en laat ouders aan het woord.
De film is gemaakt in opdracht van Stichting Zozijn en te bestellen bij: info@zozijn.nl onder vermelding van film ‘Anneriet’ en kost € 10,=

Ervaar het maar ‘de implementatie’
Is gefilmd op 3 locaties waar men al langer werkt met de methode ‘Ervaar het maar’. Naast het zien van gerichte activiteiten en benaderingswijze binnen kindercentrum Anneriet in Doetinchem,
ZML school ‘De Wingerd’ in Damwoude, een school voor zeer moeilijklerende kinderen en Dagcentrum ‘de Ontmoeting’ voor volwassenen in Veenendaal, lichten verschillende mensen toe hoe de methodiek levend gehouden wordt en geïmplementeerd blijft.

De film is te bestellen bij info@ervaarhetmaar.nl onder vermelding van ‘film implementatie Ervaar het maar’ en kost € 10,=

De film ‘de mensen van Reinaerde’.
Hierop staan 5 methodieken die binnen ‘Reinaerde’ gebruikt worden voor de verschillende doelgroepen. Waar onder ‘Ervaar het maar’. Deze film is te bestellen door het sturen van een e-mail naar info@buroroot.nl onder vermelding van 'film Reijnaerden' plus naam en adres gegevens. De film kost 10 euro.

Ervaar het maar met... lichaamsgerichte activiteiten


Als grondlegger van de methode ‘Ervaar het maar’ wat is ontwikkeld voor de begeleiding van mensen met een ernstige meervoudige beperking heb ik ontdekt dat wij mensen in de basis niet veel van elkaar verschillen. Uitingsvormen zijn anders, maar basisbehoeften als liefde, veiligheid, geborgenheid, erkenning en een goede balans tussen lichaam en geest zijn hetzelfde.

In iedere fase van het leven, als kind, student, ouder, verzorger, begeleider, therapeut enzovoort is onze basisbehoefte gelijk en dat is een mooi uitgangspunt voor het maken van contact, verbinding met je medemens en het zorgen voor een goede balans tussen lichaam en geest. Dit boek is een uitnodiging om stil te staan bij je eigen functioneren en dat van de ander, je wijze van contact maken en het ondersteunen van je medemens in je thuis- of werksituatie. Ook bij dit boek zijn weer vele mensen betrokken geweest wat veel inspiratie heeft gegeven.

Wilt u dit boek ook bestellen?

Dat kan door het on-line insturen van dit bestelformulier.
Het boek wordt dan direct aan u toegezonden. Het boek kost € 24,50 plus € 4,= verzendkosten. Een factuur wordt bij de zending meegestuurd. Verzendkosten voor 2 boeken en meer bedraagt € 7,=. Verzending naar België bedraagt € 10,=.

Ervaar het maar met praktische vaardigheden


Dit boek is geschreven als aanvulling en uitbreiding van de methode ‘Ervaar het maar’.
De uitgangspunten van de methode zijn natuurlijk hetzelfde en worden in deze aanvulling kort besproken. In de praktijk blijkt dat er behoefte is aan een aanvulling met name gericht op jongeren en volwassenen. Hun dagprogramma ziet er anders uit en is meer gericht op het stimuleren van zelfstandigheid. Daarom worden vaardigheden als koken, tuinieren en huishoudelijke activiteiten aangeboden om mensen de kans te bieden ook aan deze dagelijkse bezigheden deel te nemen. In de praktijk is het niet altijd eenvoudig om mensen met een ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking tijdens deze activiteiten een zinvol aandeel te geven. Dit boek is bedoeld om een aantal handvatten hiervoor te geven. Bij de verschillende activiteiten wordt de manier van aanbieden gerelateerd aan de ervaringsordening en het communicatieniveau van de ander. Zoals gebruikelijk bij de methode 'Ervaar het maar' wordt bij aanvang van de activiteit altijd geobserveerd welk deel van ervaringsordening op dat moment dominant is en hoe het communicatieniveau op dat moment is, zodat de manier van aanbieden hierop afgestemd kan worden.

Wilt u dit boek ook bestellen?

Dat kan door het on-line insturen van dit bestelformulier.
Het boek wordt dan direct aan u toegezonden. Het boek kost € 24,50 plus € 4,= verzendkosten. Een factuur wordt bij de zending meegestuurd. Verzendkosten voor 2 boeken en meer bedraagt € 7,=. Verzending naar België bedraagt € 10,=.

Ervaar het maar met... verzorging


Dit boekje dient als leidraad voor de verzorging van mensen met een ernstige meervoudige beperking.

In de praktijk blijkt dat merendeel van de begeleiders een eigen manier van verzorgen heeft.
Terwijl mensen met een ernstige meervoudige beperking, door wie de wereld om hen heen vaak als onveilig ervaren wordt, juist behoefte hebben aan een eenduidige manier van benaderen.

In dit boekje worden handvatten gegeven om gezamenlijk, in 6 stappen, te komen tot een eenduidige en persoonsgerichte aanpak. ‘Ervaar het maar met… verzorging’ is o.a bedoeld voor ouders, begeleiders, teamleiders, gedragskundigen, managers van kindercentra, scholen, dagcentra voor volwassenen en opleidingen.

Gratis downloaden webboekje
klein bestand.PDF (496 kb)
groot bestand.PDF (4,4 mb)

Ervaar het maar met... knutselen

Dit boek betreft een knutselboek met een methodische opbouw, boordevol ideeën en activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking, een ernstige meervoudige beperking of hen die moeite hebben met de zintuiglijke prikkelverwerking.

Dit boek sluit aan bij de methodische werkwijze 'Ervaar het maar'. Bij deze werkwijze wordt een multidisciplinaire benaderingswijze belangrijk gevonden. De knutselactiviteiten kunnen daarom worden toegepast door vele mensen die kinderen en volwassenen begeleiden met een ernstige meervoudige beperking of hen die moeite hebben met de zintuiglijke prikkelverwerking. Het hoogste doel daarbij is het stimuleren van ontwikkeling op een speelse en creatieve wijze. Veelal kunnen mensen met een meervoudige beperking dit niet zelf, daarom is het onze taak die activiteiten aan te bieden die uitdagend en aantrekkelijk zijn, waardoor ook deze kinderen en volwassen de kans krijgen alle mogelijkheden te benutten die zij in zich hebben. Het is belangrijk ons te verdiepen in de eigenheid van deze bijzondere mens en dat kan door met hen in contact te komen en samen te zoeken naar datgene wat de ander boeit en uitdaagt.

'Ervaar het maar met... knutselen'

is door iedereen te bestellen en kan ook gebruikt worden zonder eerst de cursus 'Ervaar het maar' gevolgd te hebben. De nadruk ligt dan vooral op het samen beleven van leuke knutselmomenten.

Het boek wordt dan direct aan u toegezonden. Het boek kost € 24,50 plus € 4,= verzendkosten. Een factuur wordt bij de zending meegestuurd. Verzendkosten voor 2 boeken en meer bedraagt € 7,=. Verzending naar België bedraagt € 10,=.

Wilt u het boek bestellen?

Dat kan door het on-line insturen van het bestelformulier. Het boek wordt dan direct aan u toegezonden.

In het boek staan vanaf pagina 106 diverse sjablonen weergegeven die u hieronder als PDF kunt downloaden. De onderstaande nummers corresponderen met de nummers in het boek.

Het hele kind in beeld

Het nieuwste boek voor dynamisch onderwijs; voor alle leerkrachten en andere betrokkenen in het primair onderwijs. Met concrete tips en adviezen om direct mee aan de slag te gaan in de klas.

Het boek geeft een visie en holistische benaderingswijze om naar het totale kind te leren kijken waarbij alle ontwikkelingsgebieden zoals communicatie, persoonlijke en sociale ontwikkeling, motoriek, zintuigen en cognitie evenveel aandacht en voeding krijgen.

Door het kind op deze holistische manier te benaderen en te begeleiden merk je dat al deze ontwikkelingsgebieden even belangrijk zijn. Met gerichte observatie en ondersteuning kun je ieder kind geven wat het nodig heeft om tot leren te komen. Dat kost geen extra tijd, je wint er juist tijd mee!

Het hele kind in beeld wordt uitgegeven door Eduforce educatieve uitgeverij.

Klik hier om te bestellen.

Sjabloon 1, Sjabloon 2, Sjabloon 3, Sjabloon 4, Sjabloon 5, Sjabloon 6, Sjabloon 7, Sjabloon 8, Sjabloon 9, Sjabloon 10, Sjabloon 11, Sjabloon 12, Sjabloon 13, Sjabloon 14, Sjabloon 15, Sjabloon 16, Sjabloon 17 en Sjabloon 18.