Ervaar het maar
Onderwijs Ervaar het maar Ervaar het maar Ervaar het maar Ervaar het maar
Ervaar het maarErvaar het maarErvaar het maar

Ontstaan methode ‘Ervaar het maar’

De methode ‘Ervaar het maar’, een methodische werkwijze voor het stimuleren van de motoriek, de zintuigen en de communicatie in de begeleiding van mensen met een ernstige meervoudige beperking, bestaat vanaf 2001.
Thyra koeleman, voormalig logopediste en begeleider is de grondlegger van deze methodiek.
Thyra: ‘Ik miste in die tijd een doelgerichte aanpak en begeleiding van mensen met een ernstige meervoudige beperking.
De tendens voor deze kinderen en volwassenen lag voornamelijk op een plezierige dagbesteding en een goede verzorging.’
Toen ik zelf kinderen had in die jonge leeftijd was mijn gedachte: ‘Dit kind had ook mijn kind kunnen zijn. En wat ik zou willen is dat er gericht gewerkt zou worden aan ontwikkeling.’
Binnen mijn werk op kindercentrum ‘Anneriet’ in Doetinchem ben ik gestart met het werken met thema’s en met groepslogopedie. Door de reacties van de kinderen en jongeren werd ik maar ook de overige begeleiders gesterkt in het idee dat er wel degelijk ontwikkeling te zien was.
Alleen de stappen waren veel kleiner en wij als begeleiders waren geneigd te snel door te gaan naar een volgende stap.

Mijn grootste drijfveer in die tijd was zoeken naar mogelijkheden om te kunnen werken aan ontwikkeling, vanuit mijn visie dat ieder mens zich kan ontwikkelen, is het niet in de 'hoogte' dan zeker in de 'breedte'. Samen met het opstarten van het opvoedingsplan van Carla Vlaskamp en de benaderingswijze Basale stimulatie raakte ik dusdanig geïnspireerd dat ik ben gaan zoeken met behulp van groepslogopedie naar ingangen om de ontwikkeling te stimuleren en samenwerking te bevorderen.
Tijdens mijn omgang met deze mensen viel me ook op dat mijn kennis als logopediste alleen niet voldoende was.
Daarom heb ik opleidingen en cursussen gevolgd zoals ‘Kinderneurorevalidatie’ en ‘Sherborne’ waarbij ik kennis kreeg over de motoriek. ‘Sensorische integratie’ waarbij ik kennis kreeg over de werking van de zintuigen en de verwerking van deze prikkels.
Na deze opleidingen werd me duidelijk dat het integreren van deze kennis: motoriek, zintuigen en communicatie, het antwoord zou zijn om te komen tot een holistische benaderingswijze van mensen met een ernstige meervoudige beperking. Dat werd het begin van de methode ‘Ervaar het maar’.
Inmiddels bestaat ‘Ervaar het maar’ meer dan 10 jaar en is de methode uitgebreid met meerdere boeken en zijn er meerdere films over de methodiek gemaakt. Door de tijd heen is gebleken dat deze methodiek geschikt is voor een bredere doelgroep dan alleen mensen met een ernstige meervoudige beperking.
Er worden naast kindercentra, woon- en dagcentra voor volwassenen met een ernstige meervoudige beperking ook cursussen gegeven binnen revalidatiecentra en scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen.

In 2010 is de methode ‘Ervaar het maar’ geregistreerd door het Centrale Registratie Kort Beroeps Onderwijs’ (CRKBO).